Cara Solat Witir Rumi/Jawi Selepas Terawih

Ini merupakan cara dan bagaimana mengerjakan solat sunat witir

Cara Solat Witir Tarawih

Kebiasaan umum umat islam di bulan Ramadhan akan melakukan solat sunat witir apabila selesai mengerjakan solat sunat tarawih

Untuk mengerjakan solat witir ada dua (2) cara sama ada dikerjakan dengan Salam selepas dua rakaat  yang pertama, diikuti satu rakaat lagi dan salamataupun 3 rakaat satu salam.

*Nota : Solat witir tidak mempunyai tahiyat awal.

Lafaz Niat Witir 2 Rakaat + 1 Rakaat

Lafaz Niat Witir 2 Rakaat + 1 Rakaat

Selepas selasai 2 Rakaat pertama, tahiyat akhir, dan bangun semula untuk 1 rakaat seterusnya.

Lafaz Niat Witir 3 Rakaat 1 Salam

Lafaz Niat Witir  3 Rakaat 1 Salam

Bacaan Surah

Selepas membaca surah al-Fatihah dalam tiap-tiap rakaat solat sunat Witir dibaca pula surah-surah berikut:

Pertama : Surah al-A’la

Pertama : Surah al-A’la

Sabbihisma rabbikal a’la (1) Al-lazi khalaqa fa sawwa (2) Wal-lazi qaddara fa hada (3) Wal-lazi akhrajal mar’a (4) Fa ja’alahu gusa’an ahwa (5) Sanuqri’uka fala tansa (6) Illa ma sya’allah, innahu ya’lamul jahra wamayakhfa (7) Wa nuyassiruka lil-yusra (8) Wa zakkir in nafa’atiz-zikra (9) Sayazzakkaru may yakshya (10) Wa yatajnnabuhal-asyqa (11) Al-lazi yaslan naral kubra (12) Summa la yamutu fiha wa la yahya (13) Qad aflaha man tazakka (14) Wa zakarasma rabbihi fa salla (15) Bal tu’sirunal hayatad dun-ya (16) Wal-akhiratu khairuw wa abqa (17) Inna haza lafis-suhufil ula (18) Suhufi ibrahima wa musa (19)

Kedua : Surah al-Kafi run

Kedua :  Surah al-Kafi run

Qul ya ayyuhal-kafirun (1) La a’budu ma ta’budun (2) Wa la antum abudna ma a’bud (3) Wa la ana ‘abudum ma ‘abattum (4) Wa la antum abbiduna ma a’bud (5) Lakum dinukum wa liya din (6)

Terakhir i. Surah al-lkhlas ii. Surah al-Falaq iii. Surah an-Nas (Setentak)

Surah al-lkhlas

Surah al-lkhlas

Qul huwallahu ahad (1) Allahus samad (2) Lam yalid Wa lam yulad (3) Wa lam yakul lahu kufuwan ahad (4)

Surah Al-falaq

Surah Al-falaq

Qul a’uzu birabbil falaq (1) Min syarri ma khalaq (2) Wa min syarri gasiqin iza waqab (3) Wa min syarrin naffasti fil-‘uqad (4) Wa min syarri hasidin iza hasad (5)

Surah An-Nas

Surah An-Nas

Qul a’uzu borabbin nas (1) Mmalikin nas (2) Ilahin nas (3) Min syarril wawasil khannas (4) Al-lazi yuqasqisu fi sudurin nas (5) Minal jinnati wan-nas (6)

Terima kasih kerana menjadikannya sebagai panduan, jika bermanfaat silakan “SHARE” kepada rakan untuk sama-sama mendapat manfaat bersama.

Surah yang diberikan diatas hanyalah cadangan untuk anda ikuti, anda juga boleh memilih surah pilihan anda, ianya tiada sebarang halangan,

Jika terdapat kesilapan ejaan dari surah-surah yang disyorkan diatas sila komen di ruangan komen dibawah.

Solat Witir | Ensiklopedia Solat Sunat (TV3)

Categories Islamik