Senarai Tugas Pegawai Kesihatan Persekitaran / Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Malaysia U41 U29 (Informative)

Ini adalah senarai bidang tugas Pegawai Kesihatan Persekitaran / Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dalam jawatan sektor kerajaan malaysia yang boleh anda jadikan rujukan dan panduan untuk anda sebagai salah seorangan darinya atau majikan.

Tugas Pegawai Kesihatan Persekitaran / Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Malaysia

tugas Pegawai Kesihatan Persekitaran / Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Jawatan kurator dengan gred U41 merupakan antara jawatan peringkat ijazah yang terdapat dalam sektor kerajaan malaysia. Dimana terdapat beberapa syarat untuk melayakan diri untuk ditawarkan jawatan tersebut

Syarat Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran / Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U41

Berikut adalah syarat yang perlu ada bagi pemohonan jawatan ini

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
 • Penolong Pegawai Kesitahan U29 Mestilah mempunyai sekurangnya Diploma dalam bidang kesihatan persekitaran yang telah diiktiraf Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
 • Pegawai Kesitahan U41 Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang telah diiktiraf Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
 • U32 dan U36 adalah kenaikan pangkat dari U29
 • Kepujian sekurangnya dapat C dalam subjek Bahasa Melayu untuk SPM/SVM atau setaraf denganya dan diiktiraf oleh kerajaan
 • Tertakluk kepada kekosongan jawatan kurator yang sedang berkhidmat dalam jawatan “Pembantu Kesihatan Awam” juga layak untuk dipertimbangkan secara lantikan ke jawatan penolong ini
 • Untuk rujuk (Gaji Pegawai Kesihatan Persekitaran / Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran) untuk menyemak gaji terkini bagi jawatan tersebut

Bidang Tugas

Berikut adalah bidang tugas pegawai kesihatan persekitaran dan penolongnya (job scope) yang perlu dilakukan jika anda menyandang jawatan ini

UNTUK PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29

 • Bahagia Pentadbiran
  • Membuat seliaan serta menghantar laporan-laporan mengenai aktiviti yang dijalankan seperti pemeriksaan, penyiasatan, tindakan yang diambil dan pengawasan.
  • Membuat seliaan serta melatih kakitangan di bawah jagaannya.
 • Kuatkuasakan undang-undang, peraturan dan undang-undang kecil di bawah Ordinan dan Enakmen yang berkaitan dengan kesihatan umum.
 • Membuat siasatan serta menyediakan laporan ke atas semua kes penyakit berjangkit.
 • Periksa serta atasi bahan-bahan makanan di premis-premis makanan seperti restoran, kilang, rumah sembelih dan pasar.
 • Awasi kebersihan alam sekitar.
 • Sentiasa jalankan aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan umum seperti ceramah kepada Institusi Kerajaan dan Swasta Badan-badan Sukarela.

UNTUK TUGAS PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41
Dipertanggungjawabkan melaksanakan perancangan, pengurusan, dan penilaian program

 • Memberi Kawalan Penyakit (Penyakit Berjangkit, Penyakit Bawaan Vektor)
 • Keselamatan dan kualiti makanan.
 • Membuat Kawalan Mutu Air Minuman (KMAM)
 • Perundangan dan Penguatkuasaan
 • Pengurusan dan analisis data
 • Promosi kesihatan dan risiko komunikasi
 • Merancang keperluan sumber manusia, kewangan dan logistik
 • Penyelidikan dan pembangunan
 • Merancang program intervensi

Rujukan : Spa (GOV)

Leave a Comment