Senarai Tugas Pegawai Farmasi Gred UF41 Malaysia (Informative)

Ini adalah senarai bidang tugas pegawai farmasi dalam jawatan sektor kerajaan malaysia yang boleh anda jadikan rujukan dan panduan untuk anda sebagai salah seorangan darinya atau majikan.

Tugas Pegawai Farmasi Malaysia

tugas pegawai farmasi

Jawatan pegawai farmasi dengan gred s41 merupakan antara jawatan peringkat ijazah yang terdapat dalam sektor kerajaan malaysia. Dimana terdapat beberapa syarat untuk melayakan diri untuk ditawarkan jawatan tersebut

Syarat Jawatan Pegawai Farmasi UF41

Berikut adalah syarat yang perlu ada bagi pemohonan jawatan ini

  • Warganegara Malaysia
  • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
  • Mesti mempunyaui ijazah sarjana muda dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia.
  • Kepujian sekurangnya dapat C dalam subjek Bahasa Melayu untuk SPM/SVM atau setaraf denganya dan diiktiraf oleh kerajaan
  • Tertakluk kepada kekosongan jawatan pegawai farmasi yang sedang berkhidmat dalam jawatan “Penolong Pegawai Farmasi” juga layak untuk dipertimbangkan secara lantikan ke jawatan ini
  • Untuk rujuk (gaji jawatan pegawai farmasi) untuk menyemak gaji terkini bagi jawatan tersebut

Bidang Tugas Pegawai Farmasi

Berikut adalah bidang tugas pegawai farmasi (job scope) yang perlu dilakukan jika anda menyandang jawatan ini

  • Memberi perkhidmatan di Hospital Kerajaan dengan menjalankan aktiviti-aktiviti merngurus farmasi iaitu perolehan, bekalan, pendispensan produk-produk farmaseutikal dan farmasi klinikal; atau
  • Juga memberi khidmat di Unit-unit Penguatkuasa Farmasi di negeri-negeri serta menjalankan aktiviti-aktiviti penguatkuasa undang-undang farmasi termasuk urusan pentadbiran
  • Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan – menjalankan aktiviti-aktiviti regulatori iaitu menganalisis kandungan bahan-bahan ubat, kosmetik dan ubat tradisional dan pendaftarannya serta aktiviti pelesenan.

Rujukan : Spa (GOV)

Leave a Comment