fbpx

30+ Senarai Politeknik Di Malaysia Dan Kursus Yang Ditawarkan

Ini adalah senarai politeknik di malaysia dan kursus yang ditawarkan untuk anda khususnya pelajar lepasan SPM/Setaraf yang berminat untuk memohonnya.

Senarai Politeknik Di Malaysia Dan Kursus Yang Ditawarkan

Pendidikan Politeknik mula diperkenalkan di Malaysia melalui penubuhan politeknik pertamanya, Politeknik Ungku Omar di Ipoh di bawah Pelan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) pada tahun 1969. Pendidikan ini diperkukuhkan dengan perakuan Jawatankuasa Kabinet mengenai pendidikan pada tahun 1979 dan Pelan Induk Perindustrian Kebangsaan Pertama (1985-1995).

Kesemua perancangan termasuk perakuan Jawatankuasa Kabinet mengenai latihan (1991), telah membolehkan penubuhan lebih banyak politeknik serta menambah program pengajian bagi memenuhi keperluan pekerja separa professional dalam bidang kejuruteraan, perdagangan dan perkhidmatan.

Dengan adanya senarai politeknik di malaysia dan kursus yang ditawarkan cukup meberangsangkan pastinya akan mencapai satu kejayaan selaras dengan visi dan misinya.

VISI

Menjadi institusi TVET premier yang diterajui industri

MISI

•Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf

•Membangunkan kurikulum yang dipimpin industri dan meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industri yang diselaraskan

•Menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan

•Mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kerjasama dan penyertaan aktif dalam komuniti TVET

KELEBIHAN POLITEKNIK

Politeknik menjadi pilihan ramai lepasan SPM untuk menyambung pengajian mereka kerana beberapa faktor ini:-

1. Institusi milik penuh pihak Kerajaan

2. Program pengajian yang diiktiraf oleh MQA (malaysia qualification agency)

3. Peluang Pekerjaan yang cerah

4. Peluang melanjutkan pengajian ke peringkat yang tinggi

5. Yuran pengajian yang berpatutan

OBJEKTIF PENUBUHAN

• Melonjakkan Politeknik sebagai institusi peneraju TVET dalam bidang latihan teknikal pada peringkat diploma dan ke atas.

• Mengukuhkan kerelevanan dan responsive program pengajian di Politeknik terhadap kehendak pembangunan ekonomi Negara.

• Menerajui bidang tujahan dan teknologi tertentu bagi menghasilkan graduat berkualiti yang berdaya usahawan (enterprising), dan berkebolehpasaran tinggi dan berdaya saing.

• Membina reputasi dan jenama baru yang mampu meletakkan Politeknik antara institusi pengajian terbaik Negara

• Mempelbagai dan meluaskan penawaran program yang mampu menarik pelajar ke Politeknik.

SENARAI POLITEKNIK DI MALAYSIA DAN KURSUS YANG DITAWARKAN

Berikut di senaraikan politeknik dan kursusnya untuk rujukan anda memilih jurusan dan lokasi yang diminati.

Politeknik Premier

Dibawah adalah senarai politeknik premier serta kursus yang ditawarkan

NAMAKURSUS
Politeknik Ungku Omar, Perak (POU)
• Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian

• Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Pengurusan Rangkaian Bekalan) Dengan Kepujian

• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Seni Bina

• Diploma Geomatik

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Kejuruteraan Perkapalan

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)

• Diploma Kejuruteraan Mekatronik

• Diploma Akauntansi

• Diploma Kewangan dan Perbankan

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Diploma Pengurusan Peruncitan

• Diploma Kewangan dan Perbankan Islam

• Sijil Kemahiran Pembinaan
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA)
• Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Fasiliti dengan Kepujian

• Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Perubatan) Dengan Kepujian

• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

• Diploma Teknologi Berasaskan Kayu

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)

• Diploma Insurans

• Diploma Pemasaran

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Diploma Perniagaan Antarabangsa

• Sijil Kemahiran Penyenggaraan Mekanikal
Politeknik Ibrahim Sultan (PIS)
• Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan dan Hospitaliti

• Sarjana Muda Reka Bentuk Dalam Komunikasi Visual dan Media Baharu Dengan Kepujian

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Pengurusan Acara

• Diploma Pengurusan Pelancongan

• Diploma Pengurusan Hotel

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)

• Diploma Kejuruteraan Mekatronik

• Diploma Rekabentuk Fesyen dan Pakaian

• Diploma Rekabentuk Grafik

• Diploma Rekabentuk Industri

• Diploma Teknologi Kreatif Digital

• Sijil Kemahiran Hotel dan Katering

• Sijil Kemahiran Rekaan Fesyen dan Pakaian

• Sijil Kemahiran Rekabentuk Grafik

Politeknik MeTro

Dibawah adalah senarai politeknik MeTro serta kursus yang ditawarkan

NAMAKURSUS

Politeknik METrO Kuala Lumpur (PMKL)
• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Pengurusan Hotel

• Diploma Pengurusan Peruncitan

  Politeknik METrO Kuantan (PMKU)
  
• Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal

Politeknik METrO Johor Bahru (PMJB)
• Diploma Kewangan dan Perbankan Islam

• Diploma Keusahawanan

• Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan

  Politeknik METrO Betong (PMBS)
  
• Diploma Pengurusan Pelancongan

• Diploma Kewangan dan Perbankan

Politeknik METrO Tasek Gelugor (PMTG)
• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Pengajian Video Dan Filem

Politeknik Konvensional

Dibawah adalah senarai politeknik Konvensional serta kursus yang ditawarkan

NAMAKURSUS
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS)• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Seni Bina

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

• Diploma Akauntansi

• Diploma Sains Kesetiausahaan

• Diploma Sistem Maklumat Perniagaan

• Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan

• Diploma Teknologi Makanan

• Diploma Teknologi Makanan Pengurusan Halal

• Pra Diploma Perdagangan

• Pra Diploma Sains
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (POLIMAS)• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

• Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah

• Diploma Seni Bina

• Diploma Ukur Bahan

• Diploma Kejuruteraan Elektrik

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)

• Diploma Kejuruteraan Mekatronik

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pemasaran

• Pra Diploma Sains
Politeknik Kota Bharu (PKB)• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Ukur Bahan

• Diploma Kejuruteraan Elektrik

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)

• Diploma Kejuruteraan Mekatronik

• Diploma Akauntansi

• Diploma Insurans

• Diploma Pemasaran

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Pra Diploma Sains
Politeknik Kuching Sarawak (PKS)• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

• Diploma Geomatik

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)

• Pra Diploma Perdagangan

• Pra Diploma Sains
Politeknik Port Dickson (PPD)
• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Seni Bina

• Diploma Kejuruteraan Elektrik

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Hijau)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kecekapan Tenaga)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekatronik

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pemasaran

• Diploma Sains Kesetiausahaan

• Pra Diploma Perdagangan

• Pra Diploma Sains
Politeknik Kota Kinabalu (PKK)• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Teknologi Berasaskan Kayu

• Diploma Ukur Bahan

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Pengurusan Hotel

• Diploma Pengurusan Resort

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekatronik

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pemasaran

• Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan

• Sijil Kemahiran Hotel dan Katering

• Pra Diploma Sains
Politeknik Seberang Perai (PSP)• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Diploma Kewangan dan Perbankan Islam

• Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan

• Pra Diploma Sains
Politeknik Melaka (PMK)
• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Akauntansi

• Diploma Perniagaan Antarabangsa

• Pra Diploma Sains
Politeknik Kuala Terengganu (PKT)• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Pra Diploma Sains
Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA)• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekatronik

• Pra Diploma Sains
Politeknik Merlimau (PMM)• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Seni Bina

• Diploma Geomatik

• Diploma Kejuruteraan Elektrik

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Pengurusan Acara

• Diploma Pengurusan Pelancongan

• Diploma Seni Kulinari

• Diploma Pengurusan Hotel

• Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pemasaran

• Diploma Pengajian Perniagaan
Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS)• Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Automotif) Dengan Kepujian

• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

• Diploma Ukur Bahan

• Diploma Kejuruteraan Elektrik

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekatronik

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pemasaran

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Diploma Pengurusan Peruncitan

• Pra Diploma Perdagangan

• Pra Diploma Sains
Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB)
• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Geomatik

• Diploma Kejuruteraan Elektrik

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekatronik

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pemasaran

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Pra Diploma Perdagangan

• Pra Diploma Sains
Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS)• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Seni Bina

• Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar

• Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar (Air dan Air Sisa)

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Pengurusan Pelancongan

• Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal

• Diploma Sains Kesetiausahaan

• Diploma Kewangan dan Perbankan Islam

• Pra Diploma Sains
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS)• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Pengurusan Acara

• Diploma Pengurusan Pelancongan

• Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Diploma Sains Kesetiausahaan

• Diploma Seni Digital

• Diploma Pengajian Video Dan Filem

• Sijil Kemahiran Hotel dan Katering

• Pra Diploma Perdagangan

• Pra Diploma Sains
Politeknik Muadzam Shah (PMS)
• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Pengurusan Pelancongan

• Diploma Pelancongan Rekreasi

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Diploma Rekabentuk Grafik

• Diploma Teknologi Media Cetak
Politeknik Mukah Sarawak (PMU)• Diploma Kejuruteraan Awam

• Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Akauntansi

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Diploma Sains Kesetiausahaan

• Pra Diploma Sains
Politeknik Balik Pulau (PBU)• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Politeknik Jeli (PJK)• Diploma Agroteknologi

• Diploma Akuakultur
Politeknik Nilai (PNS)
• Diploma Bioteknologi

• Diploma Hortikultur Landskap

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Pengurusan Peruncitan

• Diploma Kewangan dan Perbankan Islam

• Diploma Sistem Maklumat Perniagaan

• Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan

• Pra Diploma Perdagangan

• Pra Diploma Sains
Politeknik Banting (PBS)• Diploma Kejuruteraan Penyenggaraan Pesawat

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
Politeknik Mersing (PMJ)• Diploma Kejuruteraan Elektrik

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Diploma Pengajian Perniagaan

• Diploma Sains Kesetiausahaan

  Politeknik Hulu Terengganu (PHT)
  
• Diploma Pengurusan Pelancongan

• Diploma Akauntansi
Politeknik Sandakan (PSS)• Diploma Agroteknologi

• Diploma Akuakultur
Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail• Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)

• Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Petrokimia)

• Diploma Kejuruteraan Elektrik & Instrumentasi

• Diploma Kejuruteraan Kimia

• Diploma Teknologi Makanan

• Diploma Teknologi Kimia (Lemak dan Minyak)
Politeknik Besut• Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

• Pra Diploma Perdagangan
Politeknik Bagan Datuk• Diploma Senibina Kapal

Permohonan Politeknik

Jika anda berminat untuk memasuki institusi peneraju tvet ini dengan berbekalan syarat-syarat kemasukan ke politeknik anda boleh terus membuat permohonan politeknik pada tarikh yang ditetapkan.

Rujukan

Leave a Comment